Όροι Χρήσης

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του FLIIP από τον επισκέπτη / χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας.

Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του FLIIP ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Συμφωνούμε να επιτρέψουμε σε εσάς να ενοικιάσετε τα Οχήματα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. Εφόσον δεν αναγράφεται κάτι διαφορετικό, όλα τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν Συμφωνητικό εκτίθενται σε Ευρώ (€).

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που παρέχονται από το FLIIP είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του FLIIP, γίνεται εξ’ ελευθεριότητάς σας, σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη λειτουργία και τη χρήση αυτού. Η αποστολή μηνύματος στη σελίδα του FLIIP είναι δυνατή και σε μη Χρήστες, πραγματοποιείται με την εισαγωγή του ονόματος σας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) και του κινητού τηλεφώνου σας, στα αντίστοιχα πεδία στο Δικτυακό Τόπο.

Παράλληλα, δηλώνετε ότι δίνετε τη συναίνεση σας στην FLIIP να επικοινωνεί μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή/και με γραπτά μηνύματα (SMS), με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ FLIIP και Χρήστη.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Χάριν συντομίας, στην παρούσα θα ισχύουν οι εξής ορισμοί:

 1. η FLIIP ΙΚΕ θα αποκαλείται «FLIIP»
 2. τα ηλεκτρικά σκούτερ της FLIIP θα αποκαλούνται «Όχημα» ή «Οχήματα», τα οποία ενδεικτικώς διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  • Ισχύς: έως 250w
  • Χρώμα: Μαύρο/Πορτοκαλί
  • Μέγεθος: 1183 x 1173 x 486
  • Βάρος :
   • μέγιστο φορτίο: 120 kg
   • καθαρό βάρος: 17,5 kg
  • Οδήγηση/Χρήση:
   • Όρια ηλικίας: 18-50 χρόνων
   • Όρια ύψους (cm): 120-200
 3. όλοι οι ενοικιαστές/χρήστες των υπηρεσιών της FLIIP θα αποκαλούνται «Ενοικιαστής» ή «Χρήστης»
 4. «Credit»: μονάδα χρέωσης, όπου 1 credit ίσον 1 Ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ρητά δηλώνετε ότι είστε ο μοναδικός ενοικιαστής/χρήστης του Οχήματος και ότι η άδεια χρήσης που δίδεται προς εσάς από την FLIIP δεν εκχωρείται ούτε μεταβιβάζεται. Επομένως, απαγορεύεται η χρήση του Οχήματος από τρίτο πρόσωπο.

Δηλώνετε ότι είστε εξοικειωμένος με τη λειτουργία και τη χρήση του Οχήματος και ότι έχετε την κατάλληλη φυσική κατάσταση να το χρησιμοποιήσετε

ΗΛΙΚΙΑ

Δηλώνετε ότι είστε 18 ετών τουλάχιστον. Άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά να κάνουν χρήση του Οχήματος.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η χρήση των Οχημάτων επιτρέπεται μόνο εντός των γεωγραφικών ορίων του Νομού Ηρακλείου και συγκεκριμένα του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου, και εντός των ορίων που επιτρέπονται μέσα από την εφαρμογή , σε περίπτωση που παραβιάσετε τα ως άνω γεωγραφικά όρια το Όχημα θεωρείται κλαπέν, καθώς τεκμαίρεται η πρόθεση παράνομης ιδιοποίησης.

Στην περίπτωση που αδυνατείτε να επιστρέψετε το Όχημα σε έγκυρη περιοχή, κατά παράβαση του ως άνω όρου και ζητήσετε από την FLIIP να το παραλάβει, τότε θα χρεωθείτε με τέλος ανάληψης 500 Ευρώ.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ

Δηλώνετε ρητά ότι τηρείτε όλους τους νόμους που διέπουν τη χρήση, οδήγηση και λειτουργία οχημάτων.

Δηλώνετε ρητά ότι δεν κάνετε χρήση του Οχήματος, ενώ βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών ή/και κάνετε χρήση οποιασδήποτε συσκευής (κινητό τηλέφωνο, tablet κτλπ) που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα σας σχετικά με την ασφαλή χρήση αυτού

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

`Ως μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος ενοικίασης/χρήσης ενός Οχήματος ορίζονται οι 24 ώρες, μετά το πέρας των οποίων υποχρεούστε να αποδεσμεύσετε το Όχημα, σταθμεύοντας το στους επιτρεπόμενους χώρους στάθμευσης (βλέπε παρακάτω). Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να μισθώσετε άλλο Όχημα. Στην περίπτωση που ξεπεράσετε το χρονικό περιορισμό των 24 ωρών, θα χρεώνεστε επιπλέον του μισθώματος, το ποσό των δέκα (10) Ευρώ/credits για κάθε ώρα πέραν του πρώτου 24ώρου κατά αναλογία του ακριβούς χρόνου μίσθωσης.

Αν το Όχημα δεν έχει αποδεσμευτεί σε 48 ώρες, θεωρείται κλαπέν, καθώς τεκμαίρεται η πρόθεση παράνομης ιδιοποίησης, και χωρίς άλλες διατυπώσεις ή όχληση ενεργοποιείται το δικαίωμα της FLIIP για ενέργειες κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ

Απαγορεύεται ρητά:

 1. η χρήση των Οχημάτων σε μη ασφαλτωμένο δρόμο
 2. η χρήση για εμπορικούς σκοπούς
 3. η ρυμούλκηση άλλων οχημάτων
 4. η μεταφορά φορτίων, άλλων ατόμων ή ζώων
 5. η χρήση από άτομο που υπερβαίνει το ανώτατο όριο βάρους, ήτοι τα 120 κιλά.
 6. η χρήση με σακίδιο/τσάντα

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Δηλώνετε ότι θα σταθμεύετε τα Οχήματα σε χώρους που επιτρέπεται η στάθμευση ποδηλάτων με βάση τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε όρθια θέση, και πάντοτε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η οδική κυκλοφορία και η κυκλοφορία των πεζών, καθώς και των παιδικών ή/και αναπηρικών αμαξιδίων στα πεζοδρόμια και τους δρόμους.

Οι θέσεις στάθμευσης είναι προκαθορισμένες από το FLIIP και αυτές εμφανίζονται στους χάρτες της εφαρμογής.

Τα Οχήματα θα παραδίδονται/αποδεσμεύονται μόνο στον προκαθορισμένο χώρο που θα εμφανίζεται στην εφαρμογή, αλλιώς το Όχημα δεν θα αποδεσμεύεται και η χρέωση θα συνεχίζεται κανονικά.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σύμφωνα με τους γενικούς ή/και ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου με την Allianz Ελλάς, υφίσταται ασφάλιση Αστικής Ευθύνης που μπορεί να έχει ο ασφαλιζόμενος με την ιδιότητα του ως ενοικιαστή του ηλεκτρικού ποδηλάτου, για σωματικές βλάβες ή θάνατο (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) ή υλικές ζημίες, που θα προκληθούν σε τρίτους από αμέλεια του ασφαλιζόμενου ως φυσικό πρόσωπο, συνέπεια ατυχήματος που θα συμβεί από τη χρήση του Οχήματος.

Στην κάλυψη περιλαμβάνονται και δαπάνες που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση αξιώσεων τρίτων και αφορούν αποκλειστικά τον καλυπτόμενο κίνδυνο.

Ασφαλισμένα ανώτατα όρια ευθύνης (σωρευτικά για όλα τα Οχήματα)
 1. Ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο κατ’ άτομο (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης), μέχρι ποσού Ευρώ 30.000,00
 2. Ευθύνη για υλικές ζημίες που θα υποστούν τρίτοι για κάθε ένα ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων από την ίδια αιτία, ανεξαρτήτως αριθμού δικαιούχων μέχρι ποσού Ευρώ 15.000,00
 3. Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές (συνολικά) για κάθε ομαδικό ατύχημα οσοιδήποτε και αν είναι οι παθόντες, μέχρι ποσού Ευρώ 60.000,00
 4. Ευθύνη της Εταιρίας προς τρίτους για το σύνολο των Σωματικών βλαβών, Θάνατο και Υλικών ζημιών που θα συμβούν κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου μέχρι ποσού Ευρώ 120.000,00

Προϋπόθεση κάλυψης είναι η οδήγηση από τους αναβάτες/χρήστες των Οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

ΕΥΘΥΝΗ

Δεσμεύεστε να επιστρέψετε το Όχημα στην ίδια καλή κατάσταση, στην οποία το παραλάβατε, ήτοι:

 1. απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, μετατροπή και γενικά κάθε αλλαγή στα λειτουργικά και αισθητικά εξαρτήματα και μέρη αυτού, ακόμα και αν πρόκειται για αποσπώμενη προσθήκη (π.χ. αυτοκόλλητο)
 2. σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης του Οχήματος από υπαιτιότητά σας, δηλώνετε ότι αναλαμβάνετε την πλήρη αποκατάσταση αυτής, μη αποκλειόμενης τυχόν αποζημίωσης για περαιτέρω ζημία της FLIIP, λόγω αυτής της βλάβης.

Δηλώνετε ρητά ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για κάθε ζημία που προκληθεί από υπαιτιότητα σας, μη αποκλειόμενης της περίπτωσης της ελαφριάς αμέλειας.

Δηλώνετε ρητά ότι είστε υπεύθυνος για τη χρήση, τη στάθμευση και το κλείδωμα των Οχημάτων.

Είστε υπεύθυνος να διασφαλίσετε ότι η γενική σας φυσική και σωματική κατάσταση είναι τέτοια ώστε σε καμία περίπτωση η χρήση του Οχήματος να καθίσταται επικίνδυνη τόσο για εσάς όσο και για τους τρίτους, καθώς και ότι οι καιρικές συνθήκες είναι οι κατάλληλες για την ασφαλή χρήση.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

Η FLIIP διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια, με γραπτή ενημέρωση προς το Χρήστη, τουλάχιστον προ ενός (1) μηνός.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι τα Οχήματα λειτουργούν με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και ως εκ τούτου:

 1. είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης πριν τη χρήση του Οχήματος.
 2. ο ρυθμός απώλειας μπαταρίας εξαρτάται από τις συνθήκες του δρόμου, καθώς και από τη χρήση του Οχήματος
 3. η FLIIP δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο που θα διαρκέσει η μπαταρία των Οχημάτων, συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης που τελειώσει πριν τη σκοπούμενη χρήση.

ΜΙΣΘΩΜΑ

Για τη χρήση (μίσθωση) ενός Οχήματος, η τιμολόγηση θα είναι η εξής:

 • 1€ /credit για το ξεκλείδωμα
 • 0,15€ ανά λεπτό.

Η πληρωμή πραγματοποιείται με την εισαγωγή έγκυρης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κατά την εγγραφή σας στην εφαρμογή του FLIIP. Δηλώνετε ρητά ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας που εισάγετε για την πληρωμή και δίνετε την άδεια στην FLIIP να χρεώνει την κάρτα αυτή για οποιαδήποτε χρέωση. Ενδεικτικά, επιτρέπεται στην FLIIP να αφαιρεί από την κάρτα αυτή ποσά με τα οποία επιβαρύνθηκε λόγω προστίμων που επιβλήθηκαν λόγω μη νόμιμης/λανθασμένης χρήσης/στάθμευσης των Οχημάτων από εσάς, καθώς και για την αποκατάσταση βλαβών και ζημιών που προκλήθηκαν από υπαιτιότητά σας στο όχημα και στην FLIIP.

Σημειώνεται ότι όταν ο λογαριασμός του Χρήστη πέσει κάτω από το όριο των 0.7 credits, θα εκπέμπεται ηχητικό σήμα από το όχημα και θα αποστέλλεται παράλληλα στο κινητό του Χρήστη ειδοποίηση για το χρόνο που του απομένει και ως εκ τούτου αυτός οφείλει να σταθμεύσει στις προκαθορισμένες θέσεις στάθμευσης ή να συμπληρώσει στο λογαριασμό του credits.

H διάρκεια ισχύος της αξίας των Credit είναι 2 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας αγοράς Credit μέσω πληρωμής. Σε περίπτωση που σε αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιηθεί άλλη πληρωμή credit η υπολειπόμενη αξία credit θα λήξει.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια ισχύος των παρόντων όρων χρήσης ξεκινά από την αποδοχή τους με την εγγραφή του Χρήστη στην εφαρμογή και λήγει σε 5 χρόνια.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ρητά συμφωνείτε ότι έχετε λάβει γνώση πως η FLIIP, καθώς και οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, οι οποίες έχουν συνάψει σύμβαση ανάθεσης επεξεργασίας σύμφωνα με το Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων με την FLIIP, λαμβάνουν γνώση της τοποθεσίας σας, όταν χρησιμοποιείτε το Όχημα, καθώς αυτό είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του σκοπού και την εν γένει λειτουργία της FLIIP, ενδεικτικώς, με σκοπό να συλλέγει προς φόρτιση τα Οχήματα, προς έλεγχο ότι κινούνται εντός των επιτρεπόμενου γεωγραφικού χώρου, προς αντικατάσταση/επιδιόρθωση των Οχημάτων σε περίπτωση βλάβης και ούτω καθ’ εξής.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του FLIIP και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο, ανήκουν στο FLIIP ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο FLIIP έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Είναι υποχρεωτικό να φοράτε κράνος καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης των Οχημάτων.

Δηλώνετε ότι πριν τη χρήση των Οχημάτων διεξάγετε προληπτικό έλεγχο ασφαλείας. Ενδεικτικά: α) βαθμονόμηση τροχών, β) σωστή λειτουργία των φρένων και των φώτων και γ) τυχόν ζημίες ή μηχανολογικά προβλήματα.

Σε περίπτωση εντοπισμού οποιασδήποτε ένδειξης ότι το Όχημα δεν είναι ασφαλές, μην κάνετε χρήση αυτού και ειδοποιείστε αμέσως την FLIIP. Στην περίπτωση που προβείτε σε χρήση, ρητά συμφωνείτε ότι η FLIIP δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε εσάς ή σε τρίτο.

Σε περίπτωση απώλειας ή χρήσης από τρίτο της συσκευής στην οποία είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή της FLIIP, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα αυτήν, σε αντίθετη περίπτωση η FLIIP δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν χρεώσεις που θα επιβληθούν στο λογαριασμό σας.

Η FLIIP καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την καλή λειτουργία της εφαρμογής και του ηλεκτρονικού της ιστοτόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες αυτών ή/και των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, όταν οι παραπάνω περιπτώσεις ξεφεύγουν του ελέγχου της.

Συμφωνείτε ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, αρμόδια για την επίλυση της θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.